Hypoteční úvěr pro mladé

Mnoho lidí využívá při zřizování nebo rekonstrukci nemovitosti (domu, bytu) hypoteční úvěr, který jim zajistí potřebné finance. Tím, že se jedná o účelový úvěr, je hodnocen nižší úrokovou sazbou a je výhodnější než bezúčelový úvěr.

Pokud máte od 18 do 36 let, můžete požádat o hypoteční úvěr se státním příspěvkem pro mladé. Pokud žádají o hypoteční úvěr manželé, oba musí být ve věku od 18 do 36 let. Tím se stává hypoteční úvěr zajímavý, protože úroková sazba je snížena o 3%. Z toho tvoří státní příspěvek 2% a 1% banka, kde je úvěr poskytnut.

Na co se může použít hypoteční úvěr se státním příspěvkem:

- Za účelem nabytí tuzemské nemovitosti nebo její části

- Za účelem změny nebo výstavby dokončených staveb

- Za účelem údržby tuzemských nemovitostí

Kromě věku musejí žadatelé o hypoteční úvěr se státním příspěvkem pro mladé splňovat i několik podmínek, bez nichž nemají nárok na hypotéku.

Podmínky poskytnutí úvěru se státním příspěvkem:

- Průměrný měsíční příjem žadatele, vypočtený z příjmu za kalendářní rok, který je předchozím rokem podání žádosti o hypoteční úvěr, musí být ke dni podání žádosti nejvíce ve výši 1,3 násobku průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnance v národním hospodářství České republiky

- Pokud jsou žadateli manželé, průměrný měsíční příjem každého z nich nesmí překročit hranici 1,3 násobku průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnance v národním hospodářství České republiky

- Banka se musí na dobu 5 let od poskytnutí zavázat, že pobirateli sníží úrokovou sazbu určenou ve smlouvě, nejvýše však o 1%. Banka musí umožnit odložit splátky jistiny hypotečního úvěru a mimořádnou splátku hypotečního úvěru bez poplatku.

Státní příspěvek pro mladé je poskytován každoročně po dobu pěti let a pokud máte více hypotečních úvěrů, poskytuje se pouze na jeden.

Kdy nemáte nárok na státní příspěvek:

- Jestliže nedodržíte účel úvěru, na který Vám byl poskytnut

- Pokud převedete závazek, který Vám plyne z hypotečního úvěru, na jinou osobu, s výjimkou Vám blízké osoby, která však musí ke dni převodu závazku splňovat všeobecné podmínky pro získání úvěru se státním příspěvkem

- Pokud splatíte hypotéku před uplynutím čtyř let od poskytnutí daného hypotečního úvěru
 
- Pokud předložíte při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru nepravdivé informace, co se týká výše průměrného měsíčního příjmu nebo věku